یاری مارێۆ کۆن بە ڤێڕژنی ئەسڵی بۆ ئەندرۆید


8
مارێۆ کۆن بە ڤێڕژنی ئەسڵی بۆ ئەندرۆید

یاری مارێۆ کۆن بە ڤێڕژنی ئەسڵی بۆ ئەندرۆید

 

 

 

یەكێك لە هەرە خۆشترین یارێیەكانی سەردەمی مداڵی كە تاكو ئێستا كاریگەری خۆی ماوە لە مێشكی زربەماندا ئەویش یاری سوپەر ماریۆیە.

لەم لینكەدا یارێكەمان بۆتان ئامادە كردوە كە تایبەتە بە ئامێرەكانی جۆری ئەندرۆید.

 

 

 

d


Like it? Share with your friends!

8